top of page

Herbokoloji Grubu

Herkese Açık·36 üye

Panduan Solat Sunat Hajat Pdf Download


Ya Allah Yatuhan kami, Tuhan yang menguasailangitdanbumi.Hanyapadamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat danberkatMu. . Jadikanlah kami hambahambaMu yangsentiasabersyukuratasapajua yang kami miliki. EngkauMahamengetahui,Kamitidakmengetahuiapa-apa.JikaEngkaumengetahuibahawaperkaraitubaikuntuk kami, dunia kamidankesudahanurusan kami,padamasakinidanakandatangmakatentukannyauntuk kamidanpermudahkannyakepada kami. Ya Allah YaTuhan Kami,Bersempenadengansolathajatpadahari yang penuhberakahini, kamiinginmemohonkepadamu agar diberikankecemerlangan didalampeperiksaan UPSR yang bakalmenjelang.Lapangkanlahhati-hatikami untukmenerimasegalailmu yang telahdiberikanoleh guru gurukami.Berikanlah kamikekuatanfikirandanketabahandalammenghadapipeperiksaan.Kurniakanlahkepadakami kesihatan yang baik agar kamidapatmenumpukanperhatiandengansebaiknya. Sesungguhnya kamibertawakalkepadamuYa Allah, Kabulkanlahdoa-doa kami,sesungguhnyaEngkaumahamendengarpermintaanhamba-hambamuini. YaAllah!Sesungguhnya kami menitipapa yang kami baca,fahamdanhafalkepadaMu. Makakembalikanlahiakepada kami ketika kamimemerlukannya. SesungguhnyaEngkaumahaberkuasa diatassegalasesuatu.
Panduan Solat Sunat Hajat Pdf Download

350c69d7ab


https://soundcloud.com/antonovaiko/final-draft-download

https://soundcloud.com/bigscontnewmy1981/download-portable-bartender-2016

https://soundcloud.com/wickmyrttrimem1976/free-download-coreldraw-x7-with-serial-number-free

https://soundcloud.com/sazameytalh/miracle-box-rar-hot-download

Hakkında

Gruba hoş geldiniz! Diğer üyelerle bağlantı kurabilir, günce...
bottom of page